Možete pogriješiti, ali zašto bi?
Vitas Investa, posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Omogućujemo Vam najbolji izbor osiguratelja na lokalnom tržištu koji jamči sigurnost u budućnosti kroz odnos cijene i kvalitete usluga (pokriće, stručnost, savjetovanje i način plaćanja).

Vitas Investa je domaće društvo, a na tržištu smo prisutni od samog početka privatnog poduzetništva u osiguranju u Hrvatskoj. Direktor Vitas Investe osnovao je i prvo društvo za posredovanje i zastupanje u osiguranju u RH još davne 1989. godine, što je bio i prvi korak približavanju ka dugogodišnjoj europskoj tradiciji u ovome području.

Vitas Investa tim čine visoko stručni ovlašteni posrednici u osiguranju i reosiguranju sa bogatim iskustvom u menadžmentu osiguranja i šteta.

Do sada su društva za osiguranje Vama prodavala osiguranja. Našim posredovanjem oni će preuzimati rizike od Vas u skladu sa Vašim stvarnim potrebama.
Vitas Investa d.o.o. će se uvijek zalagati kod društva za osiguranje za Vaše interese, a posebno za naplatu šteta.

Razlozi za odabir naših usluga
  • zaštita svih zaposlenika, imovine i poslovanja od nepredvidivih gubitaka
  • smanjeni troškovi kroz optimalnu premiju osiguranja
  • smanjeni administrativni troškovi
  • pomoć kod naplate šteta

Vitas Investa d.o.o. obavlja djelatnost posredovanja u osiguranju i reosiguranju u ime i za račun klijenata, odnosno potencijalnih ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika.

Zašto baš mi?
Nezavisni - u svom poslu smo nezavisni te kao takvi ne odgovaramo niti jednom društvu za osiguranje.

Profesionalni - tvrtka smo sa dugogodišnjim iskustvom temeljenim na znanju i povjerenju korisnika naših usluga.

Osobni pristup - njegujemo osobni pristup kroz personalizaciju potreba svakog klijenta.
Naša misija je zadovoljstvo naših klijenata i sigurnost stečena prijenosom rizika na društva za osiguranje kojima su izloženi.

Mletačka 12, HR - 52100 Pula
GSM: +385 (0) 98 335 997
tel. +385 52 217 110
fax. +385 52 382 628
e-mail: info@vitasinvesta.hr
Vitas- Investa d.o.o.
Mletačka 12, 52 100 Pula,
Trgovački sud u Rijeci
MB: 01256041
OIB: 76830218636 4
žiro- račun: 2484008-1100750575 otvoren kod RBA d.d.
Temeljni kapital 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti
član uprave Pršić Senad